Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Dobro i zło w literaturze dziecięcej

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci lubią oglądać i czytać bajki, baśnie. Znają wielu bohaterów z literatury dziecięcej. Podczas zajęć świetliczaki poznają baśń "Wróżki" i odwołają się do innych znanych im bajek i baśni. Sami podzielą bohaterów w dwóch kategoriach : dobra i zła. Wskażą ich właściwe i niewłaściwe zachowania.

Cele operacyjne

• uczeń potrafi odróżnić dobre zachowanie od złego, • uczeń dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka, • uczeń potrafi nazwać swoje uczucia i podać przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania, • uczeń określa uczucia drugiego człowieka, • uczeń potrafi wskazać bohaterów bajek i baśni- dobrych i złych, • uczeń zna sposoby rozładowania negatywnych uczuć.

Metody

• rozmowa kierowana, • burza mózgów, • zajęcia twórcze, • zabawy tematyczne.

Fragment scenariusza

Prowadzący wita uczestników i wprowadza ich w temat zajęć. Nauczyciel pyta dzieci: „Czy spotkało was dzisiaj bądź w ostatnim czasie coś dobrego albo złego?”. Uczniowie wypowiadają się na podany temat. Po wypowiedziach uczniów wychowawca prosi aby wszystkie dzieci położyły się na plecach na dywanie, zamknęły oczy i posłuchały baśni pt. „Wróżki”. Przeczytanie ba ...

Komentarze

Barbara Sobota

A ja jestem ciekawa Pani krytycznych uwag dotyczących mojego scenariusza ,,Szukam Przyjaciela". Pozdrawiam Barbara Sobota:)

Justyna Kozłowska

Dziękuję:-)

Barbara Sobota

Gratuluję pomysłu na zajęcia, zwłaszcza doboru bajek, których bohaterowie posiadają cechy charakteru ułatwiające małym dzieciom ich jednoznaczną interpretacją. Pozdrawiam:) Barbara Sobota

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Justyna Kozłowska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0