Kompetencje cyfrowe

Mój ulubiony bajkowy bohater.

Scenariusz zajęć 90 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Po przypomnieniu sobie zasad korzystania z komputera. Siedząc w kręgu dzieci opowiadają o swoich bajkowych ulubieńcach. Następnie każdy pracuje przy swoim stanowisku pracy, korzystając z programu Paint wykonuje ilustrację swojego ulubieńca. Potem zmieniając miejsce dorysowują coś każdej postaci.

Cele operacyjne

- Uczniowie utrwalą sobie z jakich części składa się komputer, - utrwalają umiejętność korzystania z programu Paint

Metody

słowna, czynna ,oglądowa

Fragment scenariusza

Krok 1. Kalambury . Dziecko losuje zasadę i za pomocą mimiki i mowy ciała musi przedstawić zgadywane hasło, nie może się przy tym odzywa. Inni uczestnicy zabawy zgadują o jakiej zasadzie jest mowa.Następnie siedząc w kole dzieci opowiadają o swoich ulubionych bajkowych bohaterach. Po prezentacji każdy siada przy swoim stanowisku pracy i wykonuje ilustrację bohatera w programie Pai ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Krystyna Wróblewska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0