Prawo

Zasady korzystania z sieci

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Scenariusz przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy pracują ze starszymi dziećmi, którym historia Pingwinka może wydać się infantylna. Jest stworzony na podstawie scenariusza programu, więc pasuje do fabuły.

Cele operacyjne

Dzieci: ● znają zasady korzystania z mediów, ● wiedzą, jak zachować się, gdy w sieci zobaczą coś niepokojącego, ● znają podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z mediów.

Metody

turniej drużynowy, praca grupowa, rozmowa

Fragment scenariusza

Przygotowanie do zajęć Przed zajęciami przygotuj maszynę losującą - tarczę z kręcącą się wskazówką (możesz użyć tarczy od Twistera). Na brzegach napisz: "A, B, C", "sytuacja", "znajdź błąd" - z tych kategorii uczniowie będą losować zadania. Przygotuj lub wydrukuj dużą kartkę z pustym kontraktem oraz wydrukuj kontrakty wypełnione dla każdego ucznia. Na odwrocie możesz ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Mira Chlebicka

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0