Kompetencje cyfrowe

PSOTNIK MISTRZEM KLAWIATURY

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Każdy lubi pochwalić się w czym jest dobry. Są konkursy recytatorskie, matematyczne, ja chcę zaprosić tych ,którzy lubią pisać na komputerze.

Cele operacyjne

– zna nazwy i funkcje klawiszy Shift, Caps Lock, Enter, prawy Alt, Spacja – odnajduje na klawiaturze klawisze Shift, Caps Lock, Enter, prawy Alt, Spacja – wie, co to jest kursor tekstowy i rozpoznaje jego kształt – zna pojęcie edytor tekstu – samodzielnie pisze wybrane litery w edytorze tekstu

Metody

słowna, czynna ,oglądowa

Fragment scenariusza

Krok 1 Powitanie uczniów. Włączenie komputerów. Krok 2 Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z komputera. Przypomnienie podstawowych wiadomości na temat budowy klawiatury, Omówienie narzędzi, jakimi uczniowie będą się posługiwać podczas wykonywania ćwiczenia. Krok 3 Zapoznanie uczestników z tekstem , k ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Krystyna Wróblewska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0