Korzystanie z informacji

Mój ulubiony pisarz

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Każdy z uczniów wymienia swojego ulubionego pisarza/pisarkę, podaje tytuły książek, podaje argumenty dlaczego właśnie tego twórcę lubi. Następnie, korzystając z internetu i materiałów plastycznych tworzą plakat pokazujący skróconą biografię wybranego pisarza. Na konieć - przedstawiają efekty.

Cele operacyjne

Cele: Uczeń: - potrafi wypowiedzieć się na zadany temat, - potrafi korzystać z internetu jako źródła informacji, - potrafi dokonać selekcji zdobytych informacji, - potrafi przedstawić zdobyte informacje w formie graficznej (plakat)

Metody

rozmowa, praca z tekstem źródłowym, przekład intersemiotyczny

Fragment scenariusza

Wprowadzenie Uczniowie kolejno wymieniają swojego ulubionego pisarza, podają tytuły książek, argumenty, za co go lubią - rozmowa, ok. 15 min. Część właściwa Uczniowie (pojedynczo lub w parach - w zależności od liczby uczestników - korzystając z internatu (tablet, komputer, telefon), wyszukują najważniejsze informacje o wybranym twórcy. Następnie tworzą plakat,na którym w f ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Barbara Tuczynska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0