Korzystanie z informacji

Projekt stroju karnawałowego.

Scenariusz zajęć 90 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Rozwiązanie krzyżówki związanej z tematem zajęcia Praca z komputerem

Cele operacyjne

Uczeń wie: -jak bezpiecznie korzystać ze stron internetowych, - czym zajmuje się projektant, - tworzy elementy graficzne według własnego pomysłu w programie Paint, - zaznacza, kopiuje i wkleja elementy graficzne.

Metody

-czynna - praca dziecka z komputerem, - słowna-rozmowa , objaśnianie, - oglądowa -pokaz obserwacja,

Fragment scenariusza

Krok 1 Powitanie z dziećmi. Rozmowa na temat co to jest karnawał. Krok 2 Podzielenie dzieci na trzy grupy, każda rozwiązuje krzyżówkę.Pierwsza grupa z hasłem KARNAWAŁ, druga PROJEKTANT, trzecia MODA. Po upływie określonego czasu grupy prezentują swoje wykonane zadania. Krok 3 Sala podzielona jest na dwie części w pierwszej są czasopisma z modą , w drugiej komputery. Grupy ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Krystyna Wróblewska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0