Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Bezpieczeństwo w sieci

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Prezentacja multimedialna

Cele operacyjne

1.Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu 2.Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Internecie 3.Zaznajomienie dzieci z zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu 4.Zaznajomienie dzieci z metodami działania osób o złych zamiarach w sieci

Metody

prezentacja, burza mózgów, wykład

Fragment scenariusza

Scenariusz został stworzony na podstawie podręcznika „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” – kampania edukacyjna realizowana w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” i programu UE „Safer Internet Action Plan” oraz strony internetowej www.sieciaki.pl Przebieg zajęć: 1. Powitanie i zapoznanie z tematyką zajęć. Czego można się nauczyć mając komputer/ laptop/ smartfon? – dzieci ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Monika Martynowicz

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0