Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Pomóżmy zwierzętom przebywającym w schronisku

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Pomysł powstał na podstawie zajęć o kampanii społecznej w Megamisji

Cele operacyjne

• próbuje rysować w programie Paint obrazki związane z pomocą dla zwierząt • wykazuje pomysłowość w wymyślaniu haseł związanych ze zbiórką karmy dla zwierząt w schronisku; • doskonali umiejętność pracy z programem Paint; • potrafi wykorzystać narzędzia do rysowania zawarte w programie Paint.

Metody

pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, ćwiczenie, instruktaż

Fragment scenariusza

Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do tematu zajęć. 2. Rozmowa kierowana z dziećmi na temat kampanii społecznej. 3. Wspólne zastanawianie się nad rozwiązaniem problemu. 4. Wymyślanie haseł przez dzieci z pomocą nauczyciela. 5. Praca w małej grupie – uruchomienie komputera i programu Paint. 6. Tworzenie ulotek za pomocą narzędzi programu Paint – wpisywanie z pomocą nauczyc ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Małgorzata Wydra

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0