Korzystanie z informacji

Poznajemy programy edukacyjne dla dzieci – „Encyklopedia dla dzieci – Ssaki”

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Pomysł powstał w wyniku obserwacji , z braku doświadczenia w posługiwaniu się i korzystaniu z programów edukacyjnych

Cele operacyjne

• potrafi uruchomić program na komputerze po wskazaniu odpowiedniej ikony przez nauczyciela; • potrafi bawić się programem za pomocą myszki lub odpowiednich klawiszy komputera i wyszukiwać ciekawostki o ptakach, • potrafi uważnie słuchać poleceń nauczyciela związanych z zasadami zawartymi w programie oraz bezpiecznym korzystaniem z komputera (odległość od monitora, postawa ciała podczas siedzenia); • zna wybrane ptaki i jest zainteresowane dalszym pogłębianiem wiedzy o nich, a także poznaniem innych cennych informacji zgromadzonych w zasobach programu.

Metody

pokaz, ćwiczenie, instruktaż

Fragment scenariusza

Temat : Poznajemy programy edukacyjne dla dzieci – „Encyklopedia dla dzieci – Ssaki” Przebieg zajęć: 1. Rozmowa kierowana z dziećmi wokół tematu „Jakie znamy ssaki?”. Na bazie swoich obserwacji wyniesionych ze spacerów, filmów przyrodniczych, ilustracji w gazetach przyrodniczych i innych dzieci opowiadają, jakie znają polskie ssaki; wskazują je na ilustracjach, omawiają ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Małgorzata Wydra

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0