Programowanie

Wykorzystanie programu graficznego Paint do rysowania. Wprowadzenie do programowania - kodowanie i gra komputerowa.

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Kodowanie z użyciem klocków i Paint.

Cele operacyjne

Uczeń:  Poznaje pojęcie edytora grafiki i jego przeznaczenie  Uruchamia edytor grafiki Paint  Poznaje sposób wyboru narzędzia oraz kolorów rysowania i tła  Poznaje narzędzia do usuwania drobnych usterek i oglądania rysunku w powiększeniu  Zna zastosowanie paska menu i przybornika  Wypełnia kolorem gotowe rysunki  Umie narysować elementy i pomalować pracę, korzystając z funkcji przybornika i palety koloru  Wypełnia kolorem gotowe rysunki  Potrafi zaznaczyć, skopiować, wkleić i obrócić dowolny element  Dba o estetykę tworzonych prac  Zapisuje rysunek w pliku  Przygotowuje się do programowania w starszych klasach  Uczy się logicznego myślenia, twórczego działania i planowania  Uczy się pracy zespołowej, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków

Metody

kodowanie , ćwiczeniowo – zadaniowe.

Fragment scenariusza

I. Część wstępna Kodowanie jako wstęp do zajęć - karta pracy. II. Część główna 1. Otwarcie programu PAINT - omówienie.  Jak nazywa się pasek, który widzicie nad obszarem rysowania? (Odp.: Pasek menu.)  Do czego służy przybornik? Jak korzystać z jego poszczególnych narzędzi? (Odp.: Przybornik z narzędziami służy do tworzenia rysunków, czyli malowania i rysowani ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Katarzyna Pedrycz

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0