Programowanie

Zaprogramuj kolegę.

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Będą to zajęcia praktyczne, w których uczniowie będą szacowali odległość ilością kroków oraz ukształtują sobie pojęcie "w prawo" i "w lewo".

Cele operacyjne

Uczeń: - wie w jakim celu buduje się roboty, - potrafi zaprogramować drogę przy pomocy komunikatów słownych, - potrafi zaprogramować drogę z wykorzystaniem strzałek, - potrafi wyciąć po linii prostej elementy robota i udekorować go stosownie do swoich emocji.

Metody

- działania praktyczne - rozmowa - burza mózgów

Fragment scenariusza

1. Porozmawiajcie na temat robotów. Zapytaj uczniów: Co to są roboty? Do czego się je wykorzystuje? 2. Zapytaj, czy dzieci chcą zobaczyć Cię w śmiesznej czapce na głowie? Jeśli tak, to wytłumacz im, że powinni cię zaprogramować. Zaciekaw uczniów stwierdzeniem „Wyobraźcie sobie, że jestem robotem. Przy pomocy komunikatów słownych sprawcie, żebym poszła po czapkę i założ ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Beata Kurzyńska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0