Prawo

Raz, dwa, trzy, autorem jesteś i Ty.

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Z prawem autorskim dzieci stykają się często. Powinny stopniowo poznawać podstawowe jego zasady, by tego prawa nie łamać i szanować je oraz operować odpowiednim słownictwem. Wielu dorosłych nie zna tych podstaw, więc tym bardziej obowiązek zaznajamiania z nim spoczywa na szkole.

Cele operacyjne

• rozumieją pojęcia: utwór, autor, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe, plagiat; • wiedzą, że nie można przypisać sobie utworu innej osoby; • rozpoznają przykłady utworów; • wskazują przykłady korzystania cudzych utworów bez naruszania praw autorskich; • są świadomi, że mają obowiązek podawać autora utworu, z którego korzystają.

Metody

• rozwiązywanie ćwiczeń – praca w parach, • praca w grupie, • mini – wykład, • burza mózgów, • Gadająca ściana, • Rozmowa, • prezentacja efektów pracy.

Fragment scenariusza

Krok 1 Przed zajęciami zorganizuj konkurs na najciekawszą fotografię okolicy przynajmniej dla dwóch grup. Zorganizuj wyjścia w teren, żeby dzieci zrobiły interesujące ujęcia. Potem wydrukuj z nimi ich fotograficzne prace. Będzie to dla nich ciekawa przygoda. Przed zajęciami zrób wystawkę prac grupy przeciwnej z celowo zamienionym autorstwem. Kiedy grupa wejdzie na zajęcia, wskaż t ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Urszula Matusik-Bujalska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0