Ekonomiczne aspekty działania mediów

Wakacyjne podróże dla Psotnika.

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Wakacyjne pocztówki z podziękowaniem dla Psotnika i propozycją wakacyjnej podroży.

Cele operacyjne

- wskazuje elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego, - śpiewa z pamięci piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”, - wykonuje pracę plastyczną inspirowaną wspomnieniami z wakacji, wykorzystując różne materiały - tworzy krótkie ustne wypowiedzi na temat wakacji.

Metody

pokaz, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna

Fragment scenariusza

Etap wstępny Nauczyciel wita dzieci i pyta je, gdzie i w jaki sposób dzieci spędziły by wakacje. Chętni uczniowie opowiadają o swoich wakacyjnych planach, na końcu robi to nauczyciel. Zadanie 1 Dzieci włączają tablety, na których oglądają zdjęcia krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego. Wskazują elementy charakterystyczne dla konkretnego krajobrazu. Dzieci opowiadają ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Patrycja Ołdak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0