Mobilne bezpieczeństwo

Kodami QR odkrywamy tajniki haseł.

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Już najmłodsi uczniowie mają swoje konta na różnych portalach. Powinni być świadomi, jakie zasady należy przestrzegać jako posiadacz konta i twórca hasła. Zajęcia połączyłam z prostym kodowaniem. Scenariusz można wykorzystać w Tygodniu Kodowania i Dniu Bezpiecznego Internetu.

Cele operacyjne

• rozumie pojęcie „silnego” hasła, • podaje przykłady błędów popełnianych przy budowie haseł, • zna przykłady sposobu budowania silnego hasła, • wskazuje proste przykłady sytuacji sprzyjających i niesprzyjających zachowaniu poufności (np. trudne hasło, dobre i złe sposoby przechowywania haseł, • posługuje się jednym z szyfrów harcerskich – „Tabliczka mnożenia”, • wie, co to kody QR i do czego służą, • odczytuje kody QR odpowiednio oprogramowanymi urządzeniami przenośnymi.

Metody

• rozwiązywanie ćwiczeń – praca indywidualna, • mini – wykład, pogadanka, • burza mózgów, • zajęcia praktyczne z telefonami, na których zainstalowana jest aplikacja do odczytu kodów QR, • prezentacja efektów pracy.

Fragment scenariusza

Krok 1 Dzieci poznają temat zajęć poprzez rozszyfrowanie go. Został on zapisany jednym z szyfrów harcerskich, tu: szyfrem „Tabliczka mnożenia”. Rozdaj uczniom szyfr wyjaśniając, w jaki sposób odczytujemy litery (np. 1 rząd – 1 kolumna to A) oraz kartę pracy z zakodowanym tematem: „Jak zbudować silne hasło?”. Uczniowie prezentują wyniki pracy. Czas: 10 min. Metoda: mini ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Urszula Matusik-Bujalska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0