Kompetencje cyfrowe

Co sprawia, że komputer działa?

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci zapoznają się z popularnymi systemami operacyjnymi, ich symbolami. Dowiedzą się czym ŕoźni się program od systemu operacyjnego i w jakich urządzeniach znajdą zastosowanie.

Cele operacyjne

Uczeń układa wyrazy z rozsyłania literowej; uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: program i system operacyjny; uczeń zna nazwy i symbole popularnych systemów operacyjnych; uczeń koloruje obrazek zgodnie z obowiązującym wzorem.

Metody

Słowna, oglądowa, działalności praktycznej .

Fragment scenariusza

1. Powitanie wszystkich uczniów. Zaproszenie uczniów do kręgu. 2. Prowadzący dzieli uczniów na dwie grupy. Kaźda z nich otrzymuje wydrukowane litery na dużych kartkach papieru. Zadaniem dzieci jest ułożenie dwóch haseł będących tematem zajęć. 3.Nauczuciel prowadzi rozmowę z uczniami na temat pojęć: program i system operacyjny. 4.Nauczyciel prezentuje uczniom różne urządzen ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Iwona Młyńska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0