Programowanie

Jestem programistą. Rysuję figury.

Scenariusz zajęć 90 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na zajęciach wychowankowie: - rozpoznają i nazywają figury geometryczne, - pracują w środowisku języka Logo w pracowni komputerowej, - rysują kwadraty i prostokąty

Cele operacyjne

Cele lekcji Uczeń: rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, - zna podstawowe wiadomości związane ze środowiskiem programu Logomocja - stosuje komendy programu służące do sterowania żółwiem do rysowania kwadratów, prostokątów i innych figur, -potrafi reagować na błędy, poprawiać je

Metody

pokaz, pogadanka, problemowa, indywidualny pokaz z instruktażem, ćwiczenia - praca z komputerem

Fragment scenariusza

„Jestem programistą. Rysuję figury” Przebieg lekcji: I. Część wprowadzająca: 1.Czynności wstępne: - Krótkie przypomnienie zasad BHP obowiązujących podczas obsługi komputera w pracowni komputerowej. 2. Wprowadzenie do tematu zajęć: Prowadzący pokazuje dzieciom figury geometryczne (kwadrat, prostokąt). Prosi, aby dzieci nazwały figury, policzyły liczbę boków i ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: AGNIESZKA CICHASZEK

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0