Programowanie

Jestem programistą

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na zajęciach wychowankowie: - odszyfrowują wyraz będący wprowadzeniem do tematu, - zapoznają się z środowiskiem, budową okna oraz sposobem obsługi programu Logomocja, podejmują próby pracy w środowisku języka Logo w pracowni komputerowej, - kolorują ilustrację żółwia.

Cele operacyjne

Cele lekcji Uczeń: - zna podstawowe wiadomości związane ze środowiskiem programu Logomocja - potrafi opisać budowę okna programu - zna podstawowe komendy programu służące do sterowania żółwiem - potrafi reagować na błędy, poprawiać je - koloruje żółwia

Metody

problemowa, pogadanka, indywidualny pokaz z instruktażem, ćwiczenia - praca z komputerem

Fragment scenariusza

„Jestem programistą” Przebieg lekcji: I. Część wprowadzająca: 1.Czynności wstępne: - Krótkie przypomnienie zasad BHP obowiązujących podczas obsługi komputera w pracowni komputerowej. 2. Wprowadzenie do tematu zajęć: Prowadzący rozdaje dzieciom zaszyfrowany wyraz (załącznik nr 1) - Chętny uczeń odczytuje rozwiązanie (programowanie). - Prowadzący informu ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: AGNIESZKA CICHASZEK

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0