Mobilne bezpieczeństwo

Kto jest kim? - o tożsamości i anonimowości w mediach

Scenariusz zajęć 90 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia w świetlicy obejmujące pracę z lekturą, zabawę plastyczną oraz grę na zasadach teleturnieju "Familiada"

Cele operacyjne

Dzieci: • wiedzą, co oznacza anonimowość, • wiedzą, jak zachować anonimowość w mediach, • potrafią wskazać sytuacje, w których można, a w których nie wolno ujawniać swoich danych.

Metody

rozmowa, praca z lekturą, gra dydaktyczna, praktyczne działania

Fragment scenariusza

PRZEBIEG ZAJĘĆ Krok 1 Praca w parach z lekturą „Karolcia” M. Kruger. Dzieci, pracując w parach, odszukują fragmenty książki dotyczące czarownicy Filomeny. Następnie czytają je na głos pozostałym uczniom. Na podstawie przeczytanych fragmentów rozmawiają o tym, jak Filomena próbowała oszukać Karolcię i zabrać jej koralik, wcielając się w różne postacie. Krok 2 Dyskusj ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Barbara Wojewódzka

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0