Programowanie

Klasowy pomocnik zaprogramowany w Scratch

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia koncentrują się wokół bloków skryptów związanych z wyglądem i dźwiękiem. Po prostej edycji grafiki z poprzednich zajęć przyszedł czas na zaawansowane wykorzystanie efektów graficznych w Scratch oraz sterowanie zdarzeniami przy użyciu kamerki.

Cele operacyjne

Uczeń powinien:

 • samodzielnie korzystać z pętli „zawsze”,
 • samodzielnie logować się na swoje konto na platformie www.scratch.mit.edu;
 • korzystać z wszystkich dostępnych efektów graficznych w Scratch,
 • z pomocą nauczyciela umieć zastosować nowe bloki („wyrażenia” → „losuj”),
 • wiedzieć, jak korzystać z biblioteki dźwięków.

Metody

 • zajęcia praktyczne przy komputerze,
 • dyskusja,
 • prezentacja,
 • „Uczenie się przez osobiste doświadczenie – ograniczamy liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielną pracę” (A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki)

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

 • korzysta z informacji:
  • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

Edukacja plastyczna. Uczeń:

 • w zakresie ekspresji przez sztukę:
  • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych;

Edukacja społeczna. Uczeń:

 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

Edukacja matematyczna. Uczeń:

 • klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności
 • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Zajęcia komputerowe. Uczeń:

 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
 • wyszukuje informacje i korzysta z nich:
  • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • tworzy teksty i rysunki:
  • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania;
  • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów:
  • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Karolina Czerwińska, Marcin Piotrowicz

Konsultacja metodyczna:

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0