Dziecko w środowisku medialnym

Świat w sieci i poza nią

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Jacy są nasi ulubieni bohaterowie z bajek, gier czy filmów, a jacy jesteśmy my? Czy potrafimy robić te same rzeczy i mamy podobne umiejętności? Dzieci porównają świat fikcji ze światem rzeczywistym, odpowiadając m.in. na powyższe pytania, opisując siebie i swoich ulubionych bohaterów oraz tworząc nowe, nietuzinkowe postaci.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • potrafią rozróżniać zjawiska pochodzące ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio;
  • rozumieją, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

Metody

  • rozmowa
  • praca indywidualna
  • prezentacja
  • burza mózgów

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę I:
  • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0