Dziecko w środowisku medialnym

Jak komunikować się z innymi?

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dobra i skuteczna komunikacja z innymi jest bardzo ważna. Warto więc wiedzieć na jej temat jak najwięcej. Umieć zwracać się kulturalnie do innych to oczywiście podstawa; ale jak się porozumieć, gdy do dyspozycji ma się jedynie gesty, obrazy i dźwięki? Dzieci będą miały okazję to sprawdzić, podchodząc do różnych wyzwań z wykorzystaniem magicznej komunikacyjnej linii.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • odróżniają komunikaty formalne i nieformalne;
 • potrafią formułować komunikaty za pomocą różnych środków wyrazu;
 • wiedzą, że można komunikować się nie tylko słowami, a także gestem, obrazem czy dźwiękiem.

Metody

 • rozmowa
 • gra
 • praca w grupach
 • praca w parach

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna, Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
 • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
 • w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: dzieci w zabawie teatralnej
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe)

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0