Dziecko w środowisku medialnym

Grzecznie i skutecznie - o zasadach dobrej komunikacji

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Codziennie komunikujemy się z innymi na wiele sposobów: bezpośrednio, przez telefon, SMS­y, maile. Zajęcia w formie zabawy uczą podstawowych zasad, jakie powinny towarzyszyć dobrej komunikacji.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, jakie są podstawowe zasady komunikacji bezpośredniej, przez telefon, SMS i e-mail;
 • wiedzą, jak zastosować zasady komunikowania się w praktyce.

Metody

 • praca w grupach, drama
 • dyskusja
 • gra
 • miniwykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna, Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności społecznych umożliwiających porozumiewanie się i kulturę języka: w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
Edukacja społeczna, Uczeń kończący klasę I:
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać
 • tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe)

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0