Dziecko w środowisku medialnym

Co mogę powiedzieć o sobie innym?

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci coraz częściej w swoim życiu będą miały okazję znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba się przedstawić i opowiedzieć o sobie kilka zdań. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, co i w jaki sposób warto o sobie opowiedzieć w kontaktach bezpośrednich i przez internet.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • potrafią się przedstawić, powiedzieć o sobie kilka zdań;
  • wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat;
  • rozumieją, po co stosuje się awatary i nicki;
  • potrafią stworzyć swój symbol (który mógłby służyć jako awatar) i wymyślić nick.

Metody

  • dyskusja
  • praca w parach
  • praca indywidualna, podsumowanie pracy w formie gry
  • mini wykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku
Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:
  • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0