Kompetencje cyfrowe

„Czas zatrzymany w obiektywie”

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Scenariusz zaciekawia już samym tematem, gorąco polecam :)

Cele operacyjne

Uczeń: - wymienia techniki, urządzenia umożliwiające zapisanie istotnych dla nas zdarzeń; - uważnie ogląda i słucha prezentacji dotyczącej fotografii; - uczeń zapoznaje się z dwiema podstawowymi technikami fotografowania; - segreguje przedmioty związane z konkretną techniką fotografowania; - kształtowanie umiejętności układania wyrazów z rozsypani sylabowej.

Metody

- słowna; - oglądowa; - działalności praktycznej.

Fragment scenariusza

PRZEBIEG: 1.Powitanie wszystkich uczniów. Nauczyciel prosi uczniów, aby usiedli w kręgu. Sprawdzenie obecności. Zapoznanie z tematem zajęć: „Czas zatrzymany w obiektywie”. Prowadzący zwraca uwagę na istotę przemijania, na zmiany jakie zachodzą zarówno w człowieku, jak i w otaczającym go świecie. 2. Nauczyciel prowadzi swobodną rozmowę z uczniami na temat jak można „zat ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Paulina Książczak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0