Korzystanie z informacji

Halloween z Psotnikiem

Scenariusz zajęć 65 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci rozwiązują 4 zadania związane z Halloween. Wykorzystują jeden ze sposobów komunikowania się, aby przesłać odpowiedź Kubie i Julce. W trakcie zajęć uczą się współpracy w grupie oraz zasad wspólnej i bezpiecznej zabawy. Z rozsypanki literowej tworzą hasło „CUKIERKI ALBO PSIKUS”.

Cele operacyjne

Dzieci: • poznają 4 zabawy związane z Halloween • rozumieją zasady wspólnej i bezpiecznej zabawy • potrafią odczytać polecenia i właściwie wykonać zadania • wiedzą, jakie postacie i symbole są związane ze świętem Halloween

Metody

Pogadanka wstępna , burza mózgów, praca w grupie, praca indywidualna, analiza tekstu, rozumowanie dedukcyjne

Fragment scenariusza

N prezentuje i czyta list od Kuby i Julki z informacją od bliźniaków i pierwszą wskazówką potrzebną do wykonania zad. (zał.1). N prosi dzieci, aby rozejrzały się po sali i zgadły, co to jest? Gdy odgadną, podchodzą do zawieszonego pająka (zał. nr 2), znajdują rulon z zad. 1. Pomoce: - list i noga pająka wycięta z bibuły (zał. 1) - pająk zawieszony w sali (zał. 2) - ru ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Wiesław Zwarycz

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0