Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach

Scenariusz zajęć 80 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia oparte w głównej mierze na aktywności ruchowej i plastycznej dzieci. Urozmaicone formy organizacyjne sprzyjające aktywności dziecka.

Cele operacyjne

• Dziecko nazywa emocje, jakie mogą towarzyszyć człowiekowi • Dziecko wyjaśnia, co to znaczy wyrażać emocje na zewnątrz/trzymać emocje w środku • Dziecko wymienia sposoby wyrażania emocji • Dziecko jest świadome, że nie tylko ono może czuć lęk/ złość itp. i potrafi to uargumentować

Metody

• Ekspresja plastyczna • Ekspresja ruchowa w tym aktywne słuchanie muzyki • Burza mózgów • Słuchanie bajki terapeutycznej/wiersza • Rundka • Pantomima

Fragment scenariusza

1. Piosenka „Co czuje miś”. Nauczyciel prosi dzieci, aby wysłuchały piosenki „Co czuje miś” tańcząc w jej rytm i jednocześnie starając się zapamiętać jaki w piosence był miś. (Praca w całej grupie) 2. Rundka dająca odpowiedź na pytanie „Jak myślisz, o czym będą dzisiejsze zajęcia?” czyli „myślę, że dziś porozmawiamy o…” (Technika rundka) 3. Wyjaśn ...

Komentarze

Barbara Sobota

Urozmaicone metody i formy pracy przedstawione w scenariuszu są gwarancją udanych zajęć. Pozdrawiam :) Barbara Sobota

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Kamil Pawlak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0