Korzystanie z informacji

Widzę i słyszę informacje z otoczenia

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Każdy z nas mniej więcej wie czym jest informacja. Ale jak ona mogłaby wyglądać, gdyby była człowiekiem lub stworzonkiem, jak nasz Psotnik? Czy przekazywanie informacji jest proste? A co trzeba zrobić, by umiejętnie słuchać i wykorzystać otrzymane informacje?

Cele operacyjne

Uczniowie: - pobudzają wyobraźnię, by stworzyć wizję informacji prawdziwej i fałszywej, - wiedzą jakie emocje wywołują prawdziwe i fałszywe informacje, - zauważają, że przekazywanie informacji może być zniekształcane przez otoczenie, - wiedzą, że aby zrozumieć informację muszę się dobrze w nią wsłuchać, - znają cechy dobrego słuchacza, - nawiązują ze sobą współpracę poprzez zabawy interakcyjne oraz burzę mózgów.

Metody

Burza mózgów, mini wykład, współpraca,

Fragment scenariusza

Zadanie 1. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Jedna otrzymuje brystol, na którym widnieje u samej góry napis „Informacja Prawdziwa”, z kolei druga grupa otrzymuje taki sam, lecz z napisem „Informacja Fałszywa”. Zadaniem uczestników jest wspólne zastanowienie się jak wygląda postać informacji prawdziwej lub fałszywej. Nauczyciel udziela im podpowiedzi w formie pytań, np.: ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Paulina Wildangier

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0