Prawo

O prawach jakie mają dzieci np. do informacji czy autorskich, o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i wrażliwości na potrzeby innych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz scenariusze