Język mediów

O sposobach wyrażania opinii i prezentowania faktów w różnych mediach

Zobacz scenariusze